Kinjer Optoch Kommitee Broenssem

Geschiedenis van de kinderoptocht

Het Kindercarnaval in Brunssum vindt zijn eerste aanzet in de jaren zestig .Op een aantal basisscholen laat men de kinderen op vrijdag voor carnaval verkleed naar school komen om ze in carnavalssfeer te brengen. In begin van de zeventiger jaren zoeken de leerkrachten met hun leerlingen de buitenlucht op en maken verkleed een ,,ommetje’’ om de school.
In dezelfde tijd ontstaat er bij de iets oudere jeugd een trend aan carnavals-disco.
De K.W.J. (Katholieke Werkende Jongeren) organiseren in het Unitas gebouw, waar zij op de bovenverdieping een onderkomen hebben in ,,La Chapelle” een aantal disco- en carnavalsavonden voor de jeugd van 12 tot 15 jaar. Tevens roepen zij op zo’n avond een jeugdprins uit.
Ook bij de carnavalsverenigingen wil men de jeugd opvangen en volgens archieven van c.v. de Brikkebekkesch zouder er al in 1971 dergelijke activiteiten zijn georganiseerd. Zo bestond er behoefte om in onderlinge samenwerking een kinderoptocht te organiseren.
In september 1974 werd daartoe een comité gevormd en op karnavals zaterdag 1975 trok voor het eerst een kinderoptocht door het centrum van Brunssum.

De hoofdmoot van die optocht werd gevormd door de jeugd van de K.W.J., de leerlingen van de St.Jozefschool met Zr. Christina en de Fatima kleuterschool met juffrouw Joyce. Langzaam groet deze elk jaar terugkerende optocht. Om meer cachet aan deze gebeurtenis te
geven wil men een jeugdraad gaan vormen en ieder jaar een jeugdprins uitroepen.

Op 4 december 1980 wordt dan bij notariёle acte het ,, Kenjer Optoch Kommitee Broenssem’’ opgericht.(kortweg K.O.K.) met als doelstelling
1. Het organiseren van een kinderoptocht tijdens de carnaval.
2. Het bevorderen van kindercarnaval in het algemeen.
Om deze doelstelling te verwezenlijke zocht het K.O.K. contact met de bestaande carnavalsverenigingen en met de basisscholen van Brunssum.

Er werd een jeugdraad geïnstalleerd waarin iedere school 2 leden kon afvaardigen, Deze werden elk jaar opnieuw aangevuld.
Voorgedragen kandidaten voor jeugdprins (en/of prinses) worden door een prinsencommisie van het K.O.K. geselecteerd.
In januari wordt dan tijdens een bonte middag of avond de Jeugdprins(es) geproclameerd en enkele weken erna vindt de receptie plaats.
Zo leeft men toe naar de kinderoptocht op carnavals zaterdag.

Al jaren is deze optocht uitgegroeid tot een muzikale bonte en kleurrijke stoet en geldt daarmee tot een van de hoogtepunten tijdens de carnavalsviering in Brunssum.
Dit is mede te danken aan Sjaak Renet en Fons Schobben, de 2 organisatoren van het eerste uur die in 2007 hun 3 x 11 jarig jubileum vierden. Mede door de donateurs van ondernemers, middenstanders en individuele personen, subsidies van de gemeente en niet te vergeten de
vrijwillige hulp van de vele medewerkers maken deze optocht ieder jaar weer mogelijk.

Wil je ook meelopen in de optocht van 2023?

Ja, graag!